فرصتهای دانشجویی


موسسه گرین کارت

موسسه گرین کارت

استان:تهران
خرید و فروش ایده

خرید و فروش ایده

استان:تهران
آموزش ساخت ربات

آموزش ساخت ربات

استان:تهران
پایگاه دانشجویان

پایگاه دانشجویان

استان:کرمانشاه
ثروتمندان اینترنتی

ثروتمندان اینترنتی

استان:مازندران
ثروتمندان اینترنتی

ثروتمندان اینترنتی

استان:مازندران

ساده


29 هزار تومان/1 ماهه
 • تصویر
 • بدون درج در سایت دیگر
 • بدون لینک
 • بدون واتساپ
 • بک لینک 5
درج آگهی

معمولی


39 هزار تومان/2 ماهه
 • تصویر
 • درج رایگان در 3 سایت تبلیغاتی
 • لینک سایت
 • واتساپ
 • بک لینک 10
درج آگهی

نقره ای


99 هزار تومان/3 ماهه
 • تصویر
 • درچ در9 سایت تبلیغات
 • لینک سایت
 • واتساپ
 • بک لینک 20
درج آگهی

طلایی


239 هزار تومان/4 ماهه
 • تصویر
 • درچ در 15 سایت تبلیغاتی
 • لینک مستقیم و واتساپ
 • دریافت رتبه الکسای ایران
 • بک لینک نامحدود
درج آگهی