شناسه 10593
ثبت 13970525
بازدید ۱۲۶۱

جزییات آگهی

نرم افزار وکیل یار حقوقی 2

دسته بندینرم افزار
شماره تماس

۰۹۳۵۴۷۷۶۰۰۶

استان خراسان رضوی

وکیل یار حقوقی 2 مجموعه کاملی ازتمامی قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران شامل:  مجموعه قوانین حقوقی • قانون اساسی  فصل اول-اصول کلی  فصل دوم-زبان ،خط،تاریخ و پرچم رسمی کشور  فصل سوم-حقوق ملت  فصل چهارم-اقتصاد و امور مالی  فصل پنجم-حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن  فصل ششم- قوه مقننه  فصل هفتم-شوراها  فصل هشتم-رهبر یا شورای رهبری  فصل نهم-قوه مجریه  فصل دهم-سیاست خارجی  فصل یازدهم-قوه قضاییه  فصل دوازدهم- صدا و سیما  فصل سیزدهم-شورای عالی امنیت ملی  فصل چهاردهم-بازنگری در قانون اساسی  آیین نامه اجرایی اطلاع از شهود و مطلعان • مدنی قانون مدنی/قانون مسئولیت مدنی/موجر و مستاجر –تملک آپارتمان/امور حسبی خانواده –ازدواج و طلاق/زنان و کودکان/و ... • قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی ادله اثبات دعوی از قانون مدنی/نظریه شورای نگهبان در خصوص مرور زمان شماره 27-426/30/87-4/4/1387/قانون اعسار/دستورالعمل سازماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار/طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره 2/قانون شوراهای حل اختلاف/آیین نامه حمایت از شهود و مطلعان/آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین فضایی/ و ... • دادگاه ها قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری/آیین نامه کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد موضوع ماده 39 اصلاحی قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری/لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی/قانون تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب/آیین نامه اجرایی قانون هیئت منصفه/قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور/قانون تجدید نظر آراء دادگاه/قانون شوراهای حل اختلاف/آیین نامه شوراهای حل اختلاف/و ... • تجارت،تصفیه ،ورشکستگی قانون تجارت/قانون تجارت الکنرونیکی/قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی/آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی/قانون داوری تجاری بین المللی/و... • قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام اجرای احکام مدنی و محکومیت های مالی/اجرای اسناد/و... • مجموعه قوانین ومقررات ثبتی دفاتر اسناد رسمی/ثبت اسناد و مدارک/ثبت احوال/ثبت شرکت ها/ثبت اختراعات و ... • قوانین ومقررات کار ،تامین اجتماعی و بیمه کار/تامین اجتماعی/بیمه • قوانین مالیاتی قانون مالیات های مستقیم/قانون مالیات بر ارزش افزوده/بخش نامه در ارتباط با تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم/آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه موضوع تبصره 1 ماده 109 قانون مالیات های مستقیم/تصویب نامه موضوع تبصره 1 ماده 148/آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم/آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور/و... • قوانین وصول ،بودجه ،یارانه ها قانون وصول برخی از درآمدهای دولت/قوانین بودجه/قوانین هدفمند کردن یارانه ها و ... • قوانین ومقررات استخدامی قانون دیوان عدالت اداری/قانون استخدامی کشور/قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ /آیین نامه مرخصی ها/آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور/قانون مدیریت خدمات کشوری قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد/قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ... • قانون شهر وشهرداری شورای شهر/قوانین شهر سازی/مصوبات شورای عالی معماری/مقررات مالی/مقررات استخدامی/صنوف و اماکن عمومی/حمل و نقل و ترافیک/فضای سبز • بانک ،چک،بورس،اوراق بهادار قانون عملیات بانکی بدون ربا/آیین نامه استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه از محل مانده وام های مسکن/قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران/اساس نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و ... • کانون وکلا ،وکالت قانون وکالت/آیین نامه قانون وکالت/آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری/اساسنامه صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری و ... • مترجمان رسمی ،کارشناسان رسمی آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی/آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری/تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و ... • اراضی شهری و املاک آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری/قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی/آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن/آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و ... • اجرای اصل 49،88و 90 قانون اساسی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران • قوانین و مقررات مربوط به اوقاف قانون اوقاف/لایحه قانونی مربوط به تشکیل شورای مرکزی اوقاف و ... • مولفان ،مصنفان،هنرمندان،مالکیت معنوی ناشران و کتاب فروشان،رایانه قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان/آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مولفان ،مصنفان آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان/پیش نویس لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاه های داده/قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات • سایر قوانین قوانین راهنمایی و رانندگی/منابع طبیعی،جنگل ها و معادن/آب و فاضلاب/ مبادلات ارضی/متفرقه  آراء وحدت رویه حقوقی o آراء مربوط به اسناد سجلی o آراء مربوط به اصلاحات ارضی و اراضی به طور کلی o آراء مربوط به اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب o آراء مربوط به مقررات استخدامی o آراء مربوط به امور حسبی o آراء مربوط به مقررات تجاری و قانون تجارت o آراء مربوط به تجدید نظر یا پژوهش o آراء مربوط به ثبت اسناد و املاک واسناد رسمی o آراء مربوط به ثبت شرکت ها و علائم تجاری و حق اختراع o آراء مربوط به مراجع حل اختلاف راجع به صللاحیت o آراء مربوط به دعاوی مالی و غیر مالی o آراء مربوط به روابط موجر مستاجر و اماکن استیجاری o آراء مربوط به صلاحیت دیوان عالی کشور o آراء مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت o آراء مربوط به مقررات فرجام و رسیدگی فرجامی o آراء مربوط به قانون مدنی o آراء مربوط به مسائل متفرقه o آراء مربوط به وقف و امور وقف و موقوفات o آراء مربوط به هزینه های دادرسی o آراء مربوط به اجرای احکام o سایر  نظریات حقوقی  بخش اول – نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی  بخش دوم – نظریات مشورتی مربوط به قانون مدنی  بخش سوم – نظریات مشورتی مربوط به اجرای احکام مدنی  بخش چهارم – نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت  بخش پنجم – نظریات متفرقه  آراء اصراری دیوان عالی کشور  حقوق مدنی  حقوق تجارت  آیین دادرسی مدنی  تشخیص اصراری بودن موضوع  ترمینولوژی حقوقی  لغت  جست وجوی پیشرفته  مدیریت شخصی  مجموعه قوانین حقوقی  آراء وحدت رویه حقوقی  نظریات حقوقی  آراء اصراری دیوان عاالی کشور  سایر امکانات نرم افزار : • نمایش مستقیم آراء و نظریات مرتبط به هر موضوع در کنار قوانین مربوطه • مدیریت شخصی قوانین ، آراء و... • امکان بروز رسانی مجموعه از طریق اینترنت • امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات • جستجوهای مختلف بر روی عنوان ، متن ، شماره ماده ، تاریخ تصویب و... • امکان چاپ قوانین در محیط برنامه • کاملا سازگار با محیط ویندوز ویستا و ویندوز7 • محیط کاربری گرافیکی کاملا واضح برای کاربر


آگهی‌های بیشتر برای نرم افزارتعرفه سایت تبلیغاتی

ساده - 10 هزار تومان

معمولی - قرار دادن لینک سایت و دریافت حداکثر 1 بک لینک 20 هزار تومان

ویژه - قراردادن لینک سایت و دریافت حداکثر 20 بک لینک 70 هزار تومان

سایت تبلیغاتی

پینگون هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

پینگون سایت تبلیغاتی | ثبت آگهی رایگان