شناسه 5921
ثبت 13941120
بازدید ۱۷۹۳۱

جزییات آگهی

منبع تغذیه ریلی 24 ولت 5 آمپر منویل

دسته بندیبرق صنعتی
استان تهران
ایمیلdany.babaeian@gmail.com
منبع تغذیه ریلی 24 ولت 5 آمپر منویل
منبع تغذیه ریلی 24 ولت 10 آمپر مین ول 
منبع تغذیه ریلی 24 ولت 20 آمپر مینول
منبع تغذیه ریلی 24 ولت 2.5 آمپر منویل
DR-30-24
DR-45-24
DR-60 -24
DR-120-24
EDR-150-24
DRP-240-24
DRP-480-24
منبع تغذیه کف خواب منویل - منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب مین ول 
منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 4 آمپر منویل
منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 5 آمپر مین ول
منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 6 آمپر مینول
منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 8 آمپر منویل 
منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 10 آمپر MW
منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 15 آمپر  mean well
منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 18 آمپر منویل 
منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 20 آمپر مین ول - منبع تغذیه کف خواب 12 ولت 15 آمپر منویل 
منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 25 آمپر مینول - منبع تغذیه کف خواب 12 ولت 30 آمپر مینول 
منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 40 آمپر مینول
RS-100-24  SE-100-24  NES-100-24
RS-150-24  SE-150-24   NES-150-24
     	LRS-200-24   LRS-200-12   RS-200-24  SE-200-24   NES-200-24
LRS-350-24   LRS-350-12   S-350 24  SE-350-24   NES-350-24
SE-450-24   
SE-600-24
      RST-10000   RST-5000   SE-1000-24
 
RS-15,RS-25,RS-35,RS-50,RS-75,RS-100,RS-150, RD-35,RD-50,RD-65,
RD-85,RD-125,RID-50,RID-65,RID-85,RID-125,RT-50,RT-65,RT-85,RT-125 ,
RQ-50,RQ-65,RQ-85,RQ-125,NES-15,NES-25,NES-35,NES-50,NES-75,NES-100
, NES-150, NED-35,NED-50,NED-75,NED-100,NET-35, NET-50,NET-75,NES-200 ,
 NES-350,SE-100,SE-200,SE-350,SE-450,SE-600,SE-1000,SE-1500,NDR-240,
ERP-350,NEL-200,NEL-300,NEL-400,HSP-150,HSP-250,HSP-300,HDP-190,
HDP-240,SP-75,SP-100,SP-150,SP-200,SP-240 ,SP-320,SP-480,PSP-600,
SP-750,RSP-75,RSP-100,RSP-150,RSP-200,RSP-320,RSP-500,RSP-750,RSO-1000,
RSP-1500,RSP-2000,RSP-2400,RSP-3000,RST-5000,SPV-150,SPV-300,SPV-1500,TP-75,
 TP-100,QP-100,QP-320,TP-150,QP-200,QP-150,QP-375,HRP-75,HRP-100,HRP-150,
HRP-200,HRP-300,HRP-450,HRP-600,MSP-100,MSP-200,MSP-300,MSP-600,MSP-450,
USP-150,USP-225,USP-350,USP-500,MP450,MP650,MP1K0,MS-75,MS-150,MS-210,
MS-300,MS-360,MD-100,HLG-40H,HLG-60H,HLG-80H,HLG-100H,HLG-120H,HLG-150H,
HLG-185H,HLG-240H,HLG-320H,HLG-600H,HEP-600,DRA-40,DRA-60,MDR-10,MDR-20,
 MDR -40,MDR-60,MDR-100,DR-15,DR-30,DR-60,DR-100,DR-45,DR-75,DR-120,
DRP-240,DRP-480,DRP-480S,DRH-120,DRT-240,DRT-480,DRT-960,EDR-75,EDR-120,
NDR-75,NDR-120,SDR-75,SDR-120,SDR-240,SDR-480,SDR-960,WDR-120,WDR-240,
WDR-480,TDR-960,DR-RDN20,DR-UPS-40,PM-05,PM-10,PM-15,PM-20,NFM-05,NFM-10,


MDR-10-12   MDR-10-24   MDR-20-12   MDR-20-24   MDR-40-12  MDR-40-24   MDR-60-12
MDR-60-24   MDR-100-24   MDR-100-12   MDR-20-24  DR-15-5   DR-15-12  DR-15-24   DR-30-12
DR-15-15   DR-30-5   DR-30-15   DR-4505   DR-4515    DR-60-5   DR-60-15   DR-75-48  DR-100-15
EDR-150-24
DR-30-24   DR-45-24   DR-45-12   DR-60-12   DR-60-24   DR-75-12   DR-75-24   DRP-240-24    
DR-100-12   DR-100-24   DR-100-15  DR-120-12   DR-120-24    DR-120-48   DRP -240-48   
DRP- 480-48     DRP- 480-24   DRH-120-48   DRH-120-24   DRT-240-12   DRT-240-24   DRT-480-12
DRT-480-24   DR-RDN20   MDR-10-5    MDR-10-15   MDR-20-5    MDR-20-15    MDR-40-5
MDR-40-15   MDR-60-5   MDR-60-15
DR-RDN40   SDR-75-12   SDR-75-24   SDR-120-12   SDR-120-24   SDR-240-12   SDR-120-24   
SDR-240-12   SDR-240-24   SDR-480-12  SDR-480-24   SDR-960-12   SDR-960-24   TDR-960-12   
TDR-960-24  
SD-15A-05   SD-15B-05   SD-15C-05   SD-15A-12   SD-15B-12   SD-15C-12   SD-15A-24   
 SD-15B-24   SD-15C-24   SD-25A-5   SD-25B-5   SD-25C-5   SD-25A-12    SD-25B-12   SD-25C-12
SD-25A-24   SD-25B-24   SD-25C-24   SD-50A-5   SD-50B-5   SD-50C-5   SD-50A-12   SD-50B-12   
SD-50C-12   SD-50A-24   SD-50B-24   SD-50C-24   SD-100B-5   SD-100C-5   SD-100D-5
SD-100B-12   AD-100C-12   SD-100D-12   SD-100B-24   SD-100D-24   SD-100C-24  SD-150B-12
SD-150C-12   SD-150D-12   SD-150B-24   SD-150C-24   SD-150D-24   SD-200C-12   SD-200D-12   
SD-200B-24   SD-200C-24   SD-200D-24   SD-350B-12   SD-350C-12   SD-350D-12   SD-350B-24
SD-350C-24   SD-350D-24   SD-500L-12   SD-500L-24   SD-500L-48   SD-500H-12   SD-500H-24
SD-1000L-12   SD-1000L-24   SD-1000L-48   SD-1000H-12   SD-1000H-24   SD-1000H-48   
SD-500H-48   PSD-05-05   PSD-05-12   PSD-05-24   PSD-15A-05   PSD-15B-05   PSD-15C-05
PSD-15A-12   PSD-15B-12   PSD-15C-12   PSD-15A-24   PSD-15B-24   PSD-15C-24   PSD-45A-05
PSD-45B-05   PSD-45C-05   PSD-45A-12   PSD-45B-12   PSD-45C-12   PSD-45A-24   PSD-45B-24
PSD-45C-24  DC – DC Converter
PSP-1500-5  PSP-1500-12   PSP-1500-13.5   PSP-1500-15   PSP-1500-24   PSP-1500-27   PSP-1500-48
PSP-1000-5  PSP-1000-12   PSP-1000-13.5   PSP-1000-15   PSP-1000-24   PSP-1000-27   PSP-1000-48
PSP-2000-5  PSP-2000-12   PSP-2000-13.5   PSP-2000-15   PSP-2000-24   PSP-2000-27   PSP-2000-48
PSP-3000-5  PSP-3000-12   PSP-3000-13.5   PSP-3000-15   PSP-3000-24   PSP-3000-27   PSP-3000-48
PSP-2400-5  PSP-2400-12   PSP-2400-13.5   PSP-2400-15   PSP-2400-24   PSP-2400-27   PSP-2400-48
PSP-750-5  PSP-750-12   PSP-750-13.5   PSP-750-15   PSP-750-24   PSP-750-27   PSP-750-48

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایــی پیشگام در زمینه ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد

منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان  Mean Well  

منبع تغذیه ریلی 24 ولت 5 آمپر  منویل

منبع تغذیه ریلی 24 ولت 10 آمپر  مین ول

منبع تغذیه ریلی 24 ولت 20 آمپر  مینول

منبع تغذیه ریلی 24 ولت 2.5 آمپر  منویل

DR-30-24

DR-45-24

DR-60 -24

DR-120-24

EDR-150-24

DRP-240-24

DRP-480-24

جهت برقراری ارتباط می توانید همه روزه (بجز شنبه ها) با شماره تلفن‌ ذکر شده تماس حاصل فرمایید.


آدرس :  تهران - لاله زار  جنوبی -  پاساژ جهان الکتریک – طبقه اول – پلاک 34

  الکترو صنعت بابایــی / دانیال بـابـایـی

مدیر فروش :  دانیال بابایی      

شماره تماس :   36059492 (021)    (بجز شنبه ها)

تلفکس :  33902487 (021)       (بجز شنبه ها)

موبایل :   09121354947    (بجز شنبه ها)

ایمیل : info.ESB26@gmail.com

وب سایت :

www.meanwell-co.blogfa.com

www.meanwell.blogfa.com

www.meanwell.blog.ir

www.meanwell.mihanblog.com

www.Telegram.me/esbelc

www.parscenter.com/BabaeiELC

www.babaeielc.blogfa.comآگهی‌های بیشتر برای برق صنعتی

پخش انواع سیم و کابل و ملزومات برق صنعتی
پخش انواع سیم و کابل و ملزومات برق صنعتی تهران

نمایندگی محصولات ABB در ایران
نمایندگی محصولات ABB در ایران تهران

تابلو برق ریتال المان(شرکت پارسیان تابلو تجهیز)
تابلو برق ریتال المان(شرکت پارسیان تابلو تجهیز) تهران

فروش یو پی اس آلجا UPS ALJA
فروش یو پی اس آلجا UPS ALJA اصفهان

فروش موتور برق های برند هوندا کی بی
فروش موتور برق های برند هوندا کی بی تهران

فروش انواع تجهیزات جدید الکترونیکی وگجت
فروش انواع تجهیزات جدید الکترونیکی وگجت خراسان رضوی

استابلایزر-اتوترانس-لوازم اندازه گیری
استابلایزر-اتوترانس-لوازم اندازه گیری تهران

قطعات دیزل ژنراتور کامینز ولوو پرکینز ام وی ام
قطعات دیزل ژنراتور کامینز ولوو پرکینز ام وی ام تهران

رله پرایمری ، کفپوش عایق برق ، دژنکتور خلاء ، گازی
رله پرایمری ، کفپوش عایق برق ، دژنکتور خلاء ، گازی تهران

فروش سنسور القایی سنسور خازنی سنسور مغناطیسی
فروش سنسور القایی سنسور خازنی سنسور مغناطیسی تهران

عرضه مستقیم انواع لوله PVC ( پی وی سی ) - لوله برق
عرضه مستقیم انواع لوله PVC ( پی وی سی ) - لوله برق تهران

عرضه و فروش سیم و کابل برق و لوازم شبکه برق فردوس
عرضه و فروش سیم و کابل برق و لوازم شبکه برق فردوس تهران

فروش دیزل ژنراتور دریایی
فروش دیزل ژنراتور دریایی تهران

ساخت تابلو برق صنعتی ، تابلو های توزیع و کنترل
ساخت تابلو برق صنعتی ، تابلو های توزیع و کنترل تهران

فروش انواع موتور برق و ژنراتور
فروش انواع موتور برق و ژنراتور تهران

مولتی متر، کلمپ متر، میگر، ارت تستر
مولتی متر، کلمپ متر، میگر، ارت تستر تهران

آمپرمتر، ولت متر، وات متر، سنکرون چک
آمپرمتر، ولت متر، وات متر، سنکرون چک تهران

برق صنعتی، الکترونیک صنعتی، الکتریکی صنعتی، الکترو صنعتی
برق صنعتی، الکترونیک صنعتی، الکتریکی صنعتی، الکترو صنعتی تهران

بوبین پیچ، سیم پیچ، ترانس پیچ، گرولر
بوبین پیچ، سیم پیچ، ترانس پیچ، گرولر تهران

خازن یو پی اس، خازن کوره، خازن دی سی، خازن ای سی
خازن یو پی اس، خازن کوره، خازن دی سی، خازن ای سی تهران

شارژر باتری،شارژر باطری، شارژر اتوماتیک، مبدل ولتاژ
شارژر باتری،شارژر باطری، شارژر اتوماتیک، مبدل ولتاژ تهران

دستگاه جوشکاری رکتی فایر اینورتری تک فاز
دستگاه جوشکاری رکتی فایر اینورتری تک فاز تهران

ارکا صنعت
ارکا صنعت تهران

شرکت رویین نور آریا
شرکت رویین نور آریا مرکزی

نمایندگی پی ال سی اسمارت مشابه لوگو زیمنس
نمایندگی پی ال سی اسمارت مشابه لوگو زیمنس تهران

انواع استابلایزرهای تک فاز و سه فاز مجهز به سرووموتور با تکنولوژی میکروپروسسوری
انواع استابلایزرهای تک فاز و سه فاز مجهز به سرووموتور با تکنولوژی میکروپروسسوری تهرانتعرفه سایت تبلیغاتی

ساده - 10 هزار تومان

معمولی - قرار دادن لینک سایت و دریافت حداکثر 1 بک لینک 20 هزار تومان

ویژه - قراردادن لینک سایت و دریافت حداکثر 20 بک لینک 70 هزار تومان

سایت تبلیغاتی

پینگون هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

پینگون سایت تبلیغاتی | ثبت آگهی رایگان