جستجو برای زیمنس 171 مورد

آگهی ها

دسته بندی : سایر خدمات

لوازم برقی تجهیزات صنعتی اشنایدر و زیمنس و سیم

۰۹۱۲۶۵۴۹۳۳۰-۰۹۳۵۴۷۵۲۵۹۷-۰۲۱۳۳۹۸۱۴۷۴

تهران


دسته بندی : ماشین آلات

گروه فنی مهندسی یزد زیمنس

۰۹۱۳۱۵۹۴۹۲۰ ۰۳۵۱- ۶۲۰۴۲۰۷

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

لوگو زیمنس

۰۹۱۲۷۹۵۷۱۳۴ - ۰۲۱۳۳۳۰۰۶۴۵

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

نمایندگی پی ال سی اسمارت مشابه لوگو زیمنس

۰۲۱۳۳۳۰۰۶۴۵ - ۰۹۱۲۷۹۵۷۱۳۴

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

مینی PLC لوتک - طرح LOGO زیمنس

۰۲۱۸۷۷۳۴

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس در تهران 02133985330

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نماینده زیمنس در ایران - اتوماسیون صنعتی زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

فروش plc زیمنس - پی ال سی زیمنس 02133985499

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس در ایران - اتوماسیون زیمنس درتهران

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

شرکت اتوماسیون صنعتی تکنو زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی زیمنس - فروش کنتاکتور زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس و لوگو زیمنس (مینی پی ال سی plc)

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

تکنو زیمنس نمایندگی زیمنس، اتوماسیون صنعتی زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

تکنو زیمنس نمایندگی فروش PLC زیمنس و اتوماسیون زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی فروش انواع پی ال سی های PLC زیمنس در ایران

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

تکنو زیمنس نمایندگی زیمنس و زیمنس PLC در تهران

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

پی ال سی زیمنس S7 و مینی پی ال سی لوگو زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی، فروش پی ال سی زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی، فروش پی ال سی زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

PLC، درایو زیمنس، کنتاکتور زیمنس، سافت استارتر زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

زیمنس سیماتیک نمایندگی زیمنس Siemens در ایران

۰۲۱۳۶۶۱۰۱۴۳

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

زیمنس سیماتیک نمایندگی رسمی زیمنس، PLC زیمنس

۰۲۱۳۶۶۱۰۱۴۳

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

زیمنس سیماتیک نمایندگی زیمنس و اتوماسیون زیمنس در تهران

۰۲۱۳۶۶۱۰۱۴۳

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

پارس کنترل توزیع کننده محصولات فشار ضعیف و اتوماسیون زیمنس

۰۹۱۲۲۰۳۷۲۸۵

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

پارس کنترل توزیع کننده محصولات فشار ضعیف و اتوماسیون زیمنس

۰۹۱۲۲۰۳۷۲۸۵

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

پارس کنترل توزیع کننده محصولات فشار ضعیف و اتوماسیون زیمنس

۰۹۱۲۲۰۳۷۲۸۵

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

زیمنس شیراز /siemens shiraz

۰۹۳۳۶۶۲۳۸۴۰

فارس


دسته بندی : برق صنعتی

فروش سنسور القایی سنسور خازنی سنسور مغناطیسی

۰۹۱۲۲۸۲۳۴۵۶-۰۲۱۳۳۹۵۷۳۰۵-۰۲۱۳۳۹۵۷۳۰۶-۰۲۱۳۳۹۹۹۰۹۴

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

برق صنعتی، الکترونیک صنعتی، الکتریکی صنعتی، الکترو صنعتی

۳۶۶۱۴۶۹۹

تهران


دسته بندی : ماشین آلات

گروه فنی مهندسی یزد زیمنس

۰۹۱۳۱۵۹۴۹۲۰ ۰۳۵۱- ۶۲۰۴۲۰۷

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

SED12RN

۰۹۱۲۷۹۵۷۱۳۴ - ۰۲۱۳۳۳۰۰۶۴۵

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

SED12RL

۰۲۱۳۳۳۰۰۶۴۵ - ۰۹۱۲۷۹۵۷۱۳۴

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

لوگو زیمنس

۰۹۱۲۷۹۵۷۱۳۴ - ۰۲۱۳۳۳۰۰۶۴۵

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی

۰۲۱۳۳۳۰۰۶۴۵ - ۰۹۱۲۷۹۵۷۱۳۴

تهران


دسته بندی : ماشین آلات

فروشنده الکترو موتورایرانی و خارجی - تکفاز و سه فاز

۳۳۹۸۶۸۳۰

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

نمایندگی پی ال سی اسمارت مشابه لوگو زیمنس

۰۲۱۳۳۳۰۰۶۴۵ - ۰۹۱۲۷۹۵۷۱۳۴

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

مینی PLC لوتک - طرح LOGO زیمنس

۰۲۱۸۷۷۳۴

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس در تهران 02133985330

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نماینده زیمنس در ایران - اتوماسیون صنعتی زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

فروش plc زیمنس - پی ال سی زیمنس 02133985499

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس در ایران - اتوماسیون زیمنس درتهران

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

شرکت اتوماسیون صنعتی تکنو زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی زیمنس - فروش کنتاکتور زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس و لوگو زیمنس (مینی پی ال سی plc)

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : سایر آموزشگاهها

آموزش تخصصی سیستمهای اتوماسیون SIEMENS

۰۲۱۶۶۷۲۱۱۰۱

تهران


دسته بندی : خدمات شبکه

انواع مودم های مخابراتی و سوییچ های سیسکو

۰۹۳۵۸۳۰۱۲۶۱

تهران


دسته بندی : ماشین آلات

دیزل ژنراتور نیروآفرینان

۰۲۱۸۸۵۴۴۰۵۴

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

تعمیرات اینورتر،سافت استارتر، پی ال سی،سروو

۰۸۶۳۲۲۱۸۴۴۷

مرکزی


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

تامین تجهیزات، لوازم تست و اندازه گیری و سنجش صنعتی، اتوماسیون و ابزار دقیق مصرفی پالایشگا

۳۳۱۱۶۲۰۵

تهران


دسته بندی : فنی و حرفه ای

کیف آموزشی لوگو ورژن 8

۰۹۱۵۵۰۰۰۹۱۹

خراسان رضوی


دسته بندی : آب و فاضلاب

آب مقطر / آب دمین

۰۹۱۵۵۵۷۱۵۰۴

خراسان رضوی


دسته بندی : تجهیزات پزشکی

دیونایزر آزمایشگاهی ( آب خالص ساز )

۰۹۱۵۵۵۷۱۵۰۴

خراسان رضوی


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

تکنو زیمنس نمایندگی زیمنس، اتوماسیون صنعتی زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

تکنو زیمنس نمایندگی فروش PLC زیمنس و اتوماسیون زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی فروش انواع پی ال سی های PLC زیمنس در ایران

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

تکنو زیمنس نمایندگی زیمنس و زیمنس PLC در تهران

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

پی ال سی زیمنس S7 و مینی پی ال سی لوگو زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی، فروش پی ال سی زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی، فروش پی ال سی زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

PLC، درایو زیمنس، کنتاکتور زیمنس، سافت استارتر زیمنس

۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

زیمنس سیماتیک نمایندگی زیمنس Siemens در ایران

۰۲۱۳۶۶۱۰۱۴۳

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

زیمنس سیماتیک نمایندگی رسمی زیمنس، PLC زیمنس

۰۲۱۳۶۶۱۰۱۴۳

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

زیمنس سیماتیک نمایندگی زیمنس و اتوماسیون زیمنس در تهران

۰۲۱۳۶۶۱۰۱۴۳

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

نماینده رسمی توزیع محصولات سنسور PEPPERL+FUCHS - BALLUFF - ATEK - SIEMENS

۰۹۱۲۴۰۸۰۱۰۷

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

پارس کنترل توزیع کننده محصولات فشار ضعیف و اتوماسیون زیمنس

۰۹۱۲۲۰۳۷۲۸۵

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

پارس کنترل توزیع کننده محصولات فشار ضعیف و اتوماسیون زیمنس

۰۹۱۲۲۰۳۷۲۸۵

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

پارس کنترل توزیع کننده محصولات فشار ضعیف و اتوماسیون زیمنس

۰۹۱۲۲۰۳۷۲۸۵

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

تعمیر درایو و سافت استارت

۰۹۱۲۰۵۷۸۹۷۸

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

تعمیر درایو و سافت استارت

۰۹۱۲۰۵۷۸۹۷۸

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

تعمیر درایو و سافت استارت

۰۹۱۲۰۵۷۸۹۷۸

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

تعمیر تخصصی درایو و سافت استارت

۰۹۱۲۰۵۷۸۹۷۸

تهران


دسته بندی : نصب و تعمیر

تعمیر انواع کنترلردستگاه های صنعتی

۰۹۲۱۲۸۲۵۹۴۱

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

شرکت مبین پرداز سپهر آذر (MAPSA)

۰۹۱۹۳۶۳۰۵۲۵

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

فروشنده آی جی بی تی ، IGBT،سمیکرون ، IXYS ، EUPEC

۰۹۱۲۲۱۹۴۴۶۵

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

شرکت الکتروماشین پاسارگاد(امپکو) تامین کننده تجهیزات برق صنعتی

۰۹۱۲۵۸۷۸۰۶۷

تهران


دسته بندی : ماشین آلات

الکتروموتور ، دينام ، گيربکس و ژنراتور

۰۹۳۵۱۷۵۹۵۲۶

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

رله حفاظتي زيمنس

۰۹۱۲۷۹۲۶۲۹۴

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

تايمر زيمنس تايمر زيمنس

۰۹۱۲۷۹۲۶۲۹۴

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

رله کنترل فاز زيمنس

۰۹۱۲۷۹۲۶۲۹۴

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

کنتاکتور و انواع کليدهاي اتوماتيک و فيوزها

۰۹۱۲۷۹۲۶۲۹۴

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

نمايندگي فروش 3TK SAFETY RELAY زيمنس

۰۹۱۲۷۹۲۶۲۹۴

تهران


دسته بندی : لوازم موبایل

تقویت کننده موبایل و مسدود کننده موبایل

۰۲۱ . ۸۸۹۲۵۶۱۷|۰۲۱ . ۸۸۹۲۵۶۱۸

تهران


دسته بندی : سایر خدمات

لوازم برقی تجهیزات صنعتی اشنایدر و زیمنس و سیم

۰۹۱۲۶۵۴۹۳۳۰-۰۹۳۵۴۷۵۲۵۹۷-۰۲۱۳۳۹۸۱۴۷۴

تهران


دسته بندی : برقی و گازی

نمایندگی مجاز تعمیرات اجاق گاز

( ۰۲۱ ) ۴۴ ۲۷ ۳۸ ۴۵

تهران


دسته بندی : تجهیزات پزشکی

کمپرسور ekom

۰۲۱۸۷۷۱۶،۰۲۱۸۸۶۰۸۹۵۸

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

فروش سنسور القایی سنسور خازنی سنسور مغناطیسی

۰۹۱۲۲۸۲۳۴۵۶-۰۲۱۳۳۹۵۷۳۰۵-۰۲۱۳۳۹۵۷۳۰۶-۰۲۱۳۳۹۹۹۰۹۴

تهران


دسته بندی : تعمیرات موبایل

هزارنکته تعمیراتی موبایل(اورجینال)

۴۴۰۵۰۹۰۵

تهران


دسته بندی : خدمات مخابراتی

ضبط مکالمات تلفنی و E1

۷۷۵۱۰۶۴۴

تهران


دسته بندی : قطعات خودرو

فروش لوازم یدکی پژو 206 ,رانا ,سوزوکی

۰۹۳۶۸۸۲۲۱۵۲

تهران


دسته بندی : سانترال

خرید،فروش،مشاوره و اجرای پروژه های مخابراتی مراکز تلفن سانترال

۰۹۱۲۲۰۰۰۷۴۸

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

برق صنعتی، الکترونیک صنعتی، الکتریکی صنعتی، الکترو صنعتی

۳۶۶۱۴۶۹۹

تهران


دسته بندی : خدمات شبکه

فروش انواع ماژول سیسکو

۰۷۱۳۲۲۳۷۴۵۷-۰۷۱۳۲۲۳۷۴۵۸

تهران


دسته بندی : ماشین آلات

موتوربرق - تهران

۳۳۹۲۹۰۶۱- ۳۳۹۲۰۶۵۶- ۰۹۱۹۶۰۸۶۰۸۴

تهران


دسته بندی : خدمات پزشکی

کلینیک شنوایی نسیم قیطریه - تجویز سمعک و انجام تست های شنوایی

۲۲۶۹۳۱۳۳ -  ۲۲۶۹۳۱۳۴

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

SED12RN

۰۹۱۲۷۹۵۷۱۳۴ - ۰۲۱۳۳۳۰۰۶۴۵

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

SED12RL

۰۲۱۳۳۳۰۰۶۴۵ - ۰۹۱۲۷۹۵۷۱۳۴

تهران


دسته بندی : اتوماسیون صنعتی

لوگو زیمنس

۰۹۱۲۷۹۵۷۱۳۴ - ۰۲۱۳۳۳۰۰۶۴۵

تهران


دسته بندی : ماشین سازی

جرثقیل سقفی آران باخ

۰۲۱-۸۸۳۴۱۳۴۹

تهران


دسته بندی : برق صنعتی

برق صنعتی کارخانه جات

۳۲۲۲۳۵۷۱-۰۴۴

آذربایجان غربی


دسته بندی : نصب و تعمیر

نصب وتعمیرکارخانجات

۳۲۲۲۳۵۷۱-۰۴۴

آذربایجان غربی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش خانگی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش صنعتی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش ماشین

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش بخار

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش تمام اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش سیار

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش ماشین خانگی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

قیمت دستگاه کارواش اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش اتوماتیک کارکرده

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش اتوماتیک ماشین

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

خرید دستگاه کارواش اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

فروش دستگاه کارواش اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

تولید دستگاه کارواش اتوماتیک در تبریز

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

تولید دستگاه کارواش اتوماتیک در تهران

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

تولید کارواش اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش دروازه ای

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

قیمت کارواش دروازه ای

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

کارواش اتوماتیک دروازه ای

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

کارواش تونلی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کارواش تونلی اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

قیمت دستگاه کارواش تونلی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

کارواش اتوماتیک تونلی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

کارواش نانو

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه قالیشویی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

قیمت دستگاه قالیشویی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه قالیشویی صنعتی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه قالیشویی دستی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه قالیشویی خانگی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه قالیشویی دست دوم

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه قالیشویی در منزل

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه قالیشویی سیار

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

قیمت دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

فروش دستگاه قالیشویی اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

تولید دستگاه قالیشویی در تبریز

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

تولید دستگاه قالیشویی در یزد

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه قالیشویی در یزد

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه خشکن فرش

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه خشک کن فرش

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه خشکن قالی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

قیمت دستگاه خشکن فرش

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

قیمت دستگاه خشک کن فرش

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه خشکن لوله ای فرش

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه آبگیر لوله ای فرش

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

تولید دستگاه خشکن در تبریز

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

تولید دستگاه خشک کن فرش در یزد

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

تولید دستگاه خشکن در یزد

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه جاروی مرکزی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه جاروی مرکزی ساختمان

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه جارو مرکزی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کفساب

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

قیمت دستگاه کفساب

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

فروش دستگاه کفساب

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

خرید دستگاه کفسابی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه بتن ساب

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

قیمت دستگاه بتن ساب

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کف ساب سنگ

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه کف ساب سنگ

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه شلاق زن فرش

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه شلاق زن فرش

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه شلاق زن قالی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

شلاق زن فرش

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه بلوک زن

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

قیمت دستگاه بلوک زنی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه بلوک زن تمام اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه بلوک زن اتوماتیک

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه بلوک زن دستی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه بلوک زن کارکرده

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقی


دسته بندی : ماشین سازی

دستگاه بلوک زن دستی

۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴-۶

آذربایجان شرقیتعرفه سایت تبلیغاتی

ساده - 10 هزار تومان

معمولی - قرار دادن لینک سایت و دریافت حداکثر 1 بک لینک 20 هزار تومان

ویژه - قراردادن لینک سایت و دریافت حداکثر 20 بک لینک 70 هزار تومان

سایت تبلیغاتی

پینگون هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

پینگون سایت تبلیغاتی | ثبت آگهی رایگان