شناسه 15410
بازدید ۱۴۴

جزییات آگهی | مواد شیمیایی

نمایندگی رسمی محصولات تکو TECO تایوان و تتاTETA چین

استان مازندران
دسته بندیمواد شیمیایی
شماره تماس

09112279249

اینورترهای AC با ورودی تک فاز (0.5 HP - 5HP ) اینورترهای ACبا ورودی سه فاز(1 HP – 500 HP ) PLC و انواع ماژول های کمکی HMI MINI PLC برند TECO سرووموتور و سروو درایو کارت رله های چند کاناله انواع مقاومت ترمز در مدل ها و کاربرد های مختلف: S310 ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﺒﮏ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺨﺖ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و.... E310 ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﺒﮏ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮓ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و.... MA7200/T310 ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮓ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮش ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻻﺑﺮ ، ﻫﻮا ﺳﺎز و.... A510 ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻧﻮرد ﭘﺮس ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺎﻟﻤﯿﻞ، ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و F510 ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﺒﮏ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻦ و ﭘﻤﭗ و MA510 ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻣﯿﮑﺴﺮ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﺒﺮي، ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ... MA610 ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ، اﮐﺴﺘﺮودر-ﻧﺴﺎﺟﯽ) ﻣﺪ ﺗﻨﺸﻦ( ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮓ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﯿﻮژ، ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ، ﭘﺮس، و ... (( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو رﻧﺠﻪ ﺑﻮدن دراﯾﻮ MA610 در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﻦ و ﭘﻤﭗ از ﯾﮏ رﻧﺞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. )) ** با 24 ماه گارانتی شرکت اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن رﻋﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ** تمامی محصولات دارای دو سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش نظیر پشتیبانی فنی، تعمیر وجایگزین در زمان تعمیر و ... می باشند. الکترو ابتکار با بیش از سالها تجربه و فعالیت در جهت تامین و توزیع تجهیزات مورد نیاز صنایع، در زمینه: برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، اندازه گیری و ... با بهره گیری از کادر فنی مجرب، فعالیت های خود را در زمینه توسعه بازار و ارائه خدمات فروش و پس از فروش گسترش داده و از این رو توانسته سهمی حتی کوچک در خدمتگزاری به صنایع داشته باشد. از این رو مفتخر خواهد شد که بتواند ضمن معرفی محصولات خود از کمپـانی ذکر شده، خدمات مورد قبولی را به مشتریان گرامی تقدیم دارد.
آیا شما مالک یا مدیر این کسب و کار هستید؟ روی گزینه زیر کلیک کنید مدیریت کسب و کار


آگهی‌های بیشتر


ویژه طلایی
تایپ و مقاله

تایپ و مقاله


آذربایجان شرقی
ویژه معمولی
نقاشی ساختمان گلدیس

نقاشی ساختمان گلدیس


آذربایجان شرقی