جزییات آگهی | مصالح ساختمانی | شرکت تاراز گستر فولاد تامین کننده آهن آلات صنعتی و ساختمانی

شناسه 19782
بازدید ۸۲
آیا شما مالک یا مدیر این کسب و کار هستید؟ روی گزینه زیر کلیک کنید
مدیریت کسب و کار
شرکت تــاراز گستر فــولاد در راســتای ارائــه خدمــات مهندســی، تامیــن کالا (در زمینــه آهــن آلات باکیفیــت و مرغــوب از جمله: میلگرد،تیر آهن ، نبشی، ناودانی، ورق ، پروفیل، قوطی، مفتول و…) و در جهــت ارائــه خدمــات مناســب بــا اســتفاده از ارتبــاط مســتقیم بــا ســازندگان و تامیــن کننــدگان کالا امــکان ارائــه بهتریــن کالاهــای مــورد نیــاز صنایــع و ســاختمانســازی را مطابــق بــا اســتانداردهای فنــی و مهندســی روز دنیــا در کوتاه‌تریــن زمــان و بــا نازلتریــن قیمــت بــرای کار فرمایــان محترم فراهــم نموده اســت.​​​ساده


77 هزار تومان/1 ماهه
 • بک لینک
 • لینک مستقیم سایت
 • نمایش تصویر سایت آنلاین
 • واتساپ
فقط در این سایت
درج آگهی

معمولی


139 هزار تومان/2 ماهه
 • بک لینک
 • لینک مستقیم سایت
 • نمایش تصویر سایت آنلاین
 • واتساپ
درج آگهی شما در 3 سایت دیگر + درج آگهی

نقره ای


199 هزار تومان/3 ماهه
 • بک لینک
 • لینک مستقیم سایت
 • نمایش تصویر سایت آنلاین
 • واتساپ
درج آگهی شما در 6 سایت دیگر + درج آگهی

طلایی


277 هزار تومان/5 ماهه
 • بک لینک
 • لینک مستقیم و واتساپ
 • نمایش تصویر سایت آنلاین
 • بالا بردن رتبه الکسای ایران و جهان
درج آگهی شما در 12 سایت دیگر + درج آگهی